Faaliyet Alanları

ENERJİ

Yerli, kaliteli, yenilenebilir ve çevreyle uyumlu dost enerji üretiyoruz.

Zorlu Enerji Grubu, yatırım kararlarını ülkemizin enerji politikalarının ana hedefleriyle uyumlu olarak hayata geçiriyor; sürdürülebilir enerjiyi, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiriyor.

Yerli ve yenilenebilir enerjide öncü: ZORLU ENERJİ GRUBU

Zorlu Grubu'nun elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla 1993 yılında faaliyetlerine elektrik üretimi ile başlayan ve Zorlu Enerji Grubu kaynak çeşitliliğini gözeten dengeli üretim portföyü, elektrik üretiminin yanı sıra elektrik ve doğal gaz satışı, ticareti ve dağıtımı, güneş paneli ticareti ve inverter distribütörlüğü elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan uçtan uca hizmet sunabilen entegre bir yapıyla faaliyet gösteriyor.

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda tüm faaliyetlerinde Çevresel-Sosyal ve Yönetişim yaklaşımını içselleştirerek Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren Zorlu Enerji, akıllı enerji yönetim sistemleri, akıllı şebekeler gibi yeni teknolojiler ile elektrikli araç şarj istasyonları gibi büyüyen yeni alanlarda yatırımlarını artırarak enerjinin dönüşümüne ve dijitalizasyon alanlarına odaklanıyor.

Zorlu Enerji faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda ekonomik, çevresel ve sosyal değerleri korumayı ve geliştirmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslararası arenada enerji alanındaki fırsatları değerlendiriyor. 991 MW büyüklüğünde olan toplam kurulu gücü bulunan Zorlu Enerji, Türkiye’deki elektrik üretiminin %100’ünü yenilenebilir enerjiden sağlıyor.

Enerji

Yerli ve yenilenebilir enerjide öncü.

Türkiye’nin en yaygın ve lider elektrikli araç şarj istasyon altyapısı markası ZES ile 2018 yılından bu yana elektrikli araç kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan Zorlu Enerji, yüksek hızlı şarj istasyonları başta olmak üzere şehirlerarası yollarda ve şehir içinde ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor.

ZES Solar güneş panellerinin yerli üretimi, distribütörü olunan Jinko Solar ve Longi Solar markalarının satışı, distribütörü olunan inverter markalarının satışını gerçekleştiren ZES Solar; sektörün önde gelen oyuncularıyla kurduğu iş birlikleri ile güneş enerjisi alanındaki yetkinlikleri doğrultusunda yenilenebilir enerji alanında örnek uygulamalara ürün tedariği sağlıyor.

ZES güneş panellerinin yerli üretimi, distribütörü olunan Jinko Solar ve Longi Solar markalarının satışı, distribütörü olunan inverter markalarının (Solis, Enphase, Huawei) satışını gerçekleştiren ZES Solar; sektörün önde gelen oyuncularıyla kurduğu iş birlikleri ile güneş enerjisi alanındaki yetkinlikleri doğrultusunda yenilenebilir enerji alanında örnek uygulamalara ürün tedariği sağlıyor.

Tüketicilere yüksek tasarruflu tarife paketleri oluşturan ve maliyetleri minimize edici çözümler sunan Zorlu Osmangazi Elektrik Dağıtım ise Türkiye elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 4'ünü gerçekleştiren Osmangazi dağıtım bölgesinde yaklaşık 1,9 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.

Zorlu Enerji, 2030’a kadar toplam üretim içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 100’e çıkarmayı, operasyon ve enerji üretimimizde net sıfır emisyona sahip bir kurum olmayı hedefliyor. 2040 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirmeyi ve 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmış bir kurum olmayı amaçlayan Şirket, ayrıca biyoçeşitlilik alanında en az 10 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyor.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.ş.

1993 yılında, Zorlu Grubu bünyesindeki fabrikaların elektrik ve buhar ihtiyacını karşılamak amacıyla bir otoprodüktör şirketi olarak kurulan Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.ş'nin bünyesinde 3 doğal gaz çevrim santrali bulunuyor. En büyük santral yıllık 133.2 MW ile Lüleburgaz'da faaliyet gösteriyor. İkinci sırada 90 MW'lık üretim kapasitesiyle Bursa Santrali geliyor. Yurt içi üretim portföyünde bulunan diğer tesis ise 15.9 MW üretimiyle Yalova Doğal Gaz Kojenerasyon Santrali. Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ bünyesinde yer alan termik santralleriyle 176,1 MW'lık üretim kapasitesi ve 159,5 ton/saat buhar üretim kapasitesine sahip.

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.ş.

Türkiye'nin en yüksek kapasiteli jeotermal elektrik üretimine sahip olan Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.ş, 2008 yılında kuruldu. Aynı yıl gerçekleştirilen Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.ş. özelleştirme ihalesi sonucunda 7 HES, 1 jeotermal ve 1 motorin (gaz türbini) santralini devralarak, 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren işletmeye başladı.

Rotor Elektrik Üretim A.ş.

2010 yılında aktif 54 türbin ve 135 megavatlık tam kurulu kapasitesiyle Osmaniye'de faaliyete başlayan Gökçedağ Rüzgar Santrali, Türkiye'nin en büyük üç rüzgar enerjisi santralinden biri olarak yıllık 300 milyon kilovat saatin üzerinde elektrik üretiliyor. Gökçedağ Santrali ekolojik ve sosyal dengeye duyarlılığıyla Gold Standard sertifikasına sahip ve Gönüllü Karbon Piyasaları'na entegre durumda.

Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.ş.

Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat, elektrik enerjisinin yurt içinden ve serbest bölgelerden satın alınarak yurt içinde toptan veya doğrudan satışı ve ihraç edilmesi amacıyla 2000 yılında faaliyetlerine başladı. Zorlu Enerji Grubu'nun 1091 MW'lik kurulu gücünü arkasına alarak müşteri ve iş ortaklarına sürekli ve güvenli hizmet sağlayan şirket, satışını gerçekleştirdiği elektrik enerjisinin yüzde 61'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.

Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.ş.

Endüstriyel ve enerji tesisleri için proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla 2000 yılında faaliyete geçen Zorlu Endüstriyel, Zorlu Enerji'ye ait enerji santrallerinin inşaatını yapıyor. şirket, grup dışındaki yatırımcılara da ön fizibilite çalışmaları, mühendislik, satın alma, anahtar teslimi inşaat ve montaj hizmetlerini içeren uygun maliyetli ve çevreyle barışık çözümler üretiyor.

Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım A.ş.

Zorlu O&M, enerji santrallerinin işletme ve bakımını yapmak üzere 2000 yılında kuruldu. şirket, Enerji Grubu'nun tüm enerji santrallerinin yanı sıra, üçüncü şahıslara ait projelere de imza atıyor. Zorlu O&M, Türkiye ve Yunanistan'da sekiz adet enerji santraline uzun dönemli işletme ve bakım hizmeti sağlıyor. Bunun yanı sıra Kuveyt ve Hindistan'daki enerji santrallerine de hizmet veriyor. Zorlu Enerji Doğu'nun ilk ve tek kalibrasyon merkezini Gaziantep'te kurdu. Yılda 100.000 adet sayaca hizmet verebilecek kapasiteye sahip Kalibrasyon Merkezi; sektör tecrübesi, en yeni teknolojiler ve alanında uzman kadro ile güvenilir, kaliteli, yenilikçi, sistem ve çözümleriyle müşterilerine hizmet veriyor.

Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.ş.

Zorlu Hidroelektrik, hidroelektrik santralleri ve her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri kurmak ve bu tesislerde üretilen enerjiyi satmak amacıyla 2007 yılında kuruldu.

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.ş.

Zorlu Jeotermal, Haziran 2008 tarihinde kuruldu. şirketin faaliyet alanları, her türlü enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmeyi, fizibilite hazırlayarak her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmayı ve bu tesislerde üretilen enerjiyi satmayı kapsıyor. Zorlu Enerji, Türkiye'nin ilk jeotermal santrali olan 15 MW'lık Kızıldere I Jeotermal Santrali'nin ardınan 2013 yılında 250 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen 80 MW kurulu güce sahip Kızıldere II Jeotermal Santrali'ni hayata geçirdi. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki jeotermal santralleri arasında yer alan Kızıldere III Santrali'nin 99,5 MW'lık ilk ünitesi 2017 yılında 580 milyon dolar yatırımla devreye alındı. Zorlu Enerji'nin jeotermal enerji alanındaki toplam kurulu gücü 239,5 MW'a ulaşıyor.

Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.ş.

2010 yılında faaliyetlerine başlayan Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret, yurt içinden ve yurt dışından spot sıvılaştırılmış doğal gaz; kamuoyunda bilinen adıyla LNG'nin toptan alım ve satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştiriyor. şirket, farklı ülkelerdeki tedarikçilerden aldığı LNG'yi iç pazardaki müşterilerine satıyor.

Zorlu Doğal Gaz İthalat, İhracat ve Toptan Ticaret A.ş.

Zorlu Doğal Gaz, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yurt içinden ve yurt dışından satın alınarak yurt içinde satışı ve yurt dışı ülkelere ihraç edilmesi amacıyla 2003 yılında kuruldu. Her yıl düzenli olarak Doğal Gaz Ticaret Piyasası'ndaki rolünü artıran Zorlu Enerji, lisans aldığı 2010 yılından bugüne kadar, Türkiye'de tüketilen doğal gazın yaklaşık yüzde 3'ünün ticaretine imza attı.

Kapat
Popüler Aramalar