Faaliyet Alanları

ENERJİ

Yerli, kaliteli, yenilenebilir ve çevreyle uyumlu dost enerji üretiyoruz.

Zorlu Enerji Grubu, yatırım kararlarını ülkemizin enerji politikalarının ana hedefleriyle uyumlu olarak hayata geçiriyor; sürdürülebilir enerjiyi, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiriyor.

Yerli ve yenilenebilir enerjide öncü: ZORLU ENERJİ GRUBU

Zorlu Enerji Grubu'nun halka açık tek şirketi olan Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.ş, elektrik üretimi ve satışı, doğal gaz ticareti ve dağıtımı, güneş panelleri ticareti, “anahtar teslim” enerji santralleri inşası, bakım-işletim hizmetleri alanlarında yurt içi ve yurt dışında hizmet veren şirketlerden oluşuyor.

Grup, faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda ekonomik, çevresel ve sosyal değerleri korumayı ve geliştirmeyi ilke edinerek, ulusal ve uluslararası arenada enerji alanındaki fırsatları değerlendiriyor.

Zorlu Enerji'nin üretim portföyü, yurt içinde 7 hidroelektrik, 3 rüzgar, 4 jeotermal ve 3 doğal gaz santralinin yanı sıra; yurt dışında Pakistan'da 1 rüzgar santrali ve İsrail'de 3 doğal gaz santralinden oluşuyor.

2017 yılı itibarı ile Doğu Avrupa, Avrasya ve Doğu Akdeniz bölgelerinde 26 ülkede First Solar PV ince film güneş panellerinin tek yetkili distribütörü ve iş ortağı olan Zorlu Enerji, 2018 yılında Locus Energy ile Doğu Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu'yu kapsayan bir partnerlik anlaşması imzalayarak, güneş enerjisi tesisleri için O&M hizmeti çalışmalarına başladı.

Tüketicilere yüksek tasarruflu tarife paketleri oluşturan ve maliyetleri minimize edici çözümler sunan Zorlu Elektrik Dağıtım ise, Türkiye elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 4'ünü gerçekleştiren Osmangazi dağıtım bölgesinde 1,5 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.

Gaziantep ve Trakya bölgelerinde GAZDAş ile 1.5 milyon aboneye 5 milyar metreküplük doğal gaz dağıtımı sağlanıyor.

1005.5 MW büyüklüğünde olan toplam kurulu gücün yüzde 61’i yenilenebilir kaynaklara dayanırken Türkiye’deki kurulu gücün ise yüzde 85’i yenilenebilir enerjiden oluşuyor.

Zorlu Enerji jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları ile, Türkiye'nin 2023 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içindeki payını yüzde 30'lara çıkarma hedefinin en önemli destekçisi.

Enerji

Yerli ve yenilenebilir enerjide öncü.

Sürdürülebilirliğe her yönüyle katkı sağlayan projeler gerçekleştirme ilkesiyle hareket eden Zorlu Enerji, üretim portföyünde başta jeotermal ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir kaynak çeşitliliğini ve payını geliştirmeyi öngörüyor.

Jeotermaldeki kurulu gücü 239,5 MW'a, rüzgar enerjisindeki kurulu gücü ise 272 MW'a ulaşan Zorlu Enerji'nin Türkiye'deki santrallerinin toplam kurulu gücünün yüzde 78'i yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor.

Dünyanın geleceğine katkıda bulunmaya kararlı, sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak hareket eden ve yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren Zorlu Enerji, 2011 yılında Türkiye'de enerji sektörünün Global Reporting Initiative (GRI) standartlarındaki ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı ve bugün BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan sayılı şirketten biri konumunda.

Geleceğin enerji şirketi olma hedefiyle yoluna devam eden Zorlu Enerji, elektrikli araçların yaygınlaştırılması gibi yeni nesil çözümler tasarlamaya öncelik veriyor.

Doğal kaynakların korunması ve enerjide arz güvenliği gibi yaşamsal konular kadar çevresel ayak izimizi azaltmak da önceliklerimiz arasında.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.ş.

1993 yılında, Zorlu Grubu bünyesindeki fabrikaların elektrik ve buhar ihtiyacını karşılamak amacıyla bir otoprodüktör şirketi olarak kurulan Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.ş'nin bünyesinde 3 doğal gaz çevrim santrali bulunuyor. En büyük santral yıllık 133.2 MW ile Lüleburgaz'da faaliyet gösteriyor. İkinci sırada 90 MW'lık üretim kapasitesiyle Bursa Santrali geliyor. Yurt içi üretim portföyünde bulunan diğer tesis ise 15.9 MW üretimiyle Yalova Doğal Gaz Kojenerasyon Santrali.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ bünyesinde yer alan termik santralleriyle 176,1 MW'lık üretim kapasitesi ve 159,5 ton/saat buhar üretim kapasitesine sahip.

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.ş.

Türkiye'nin en yüksek kapasiteli jeotermal elektrik üretimine sahip olan Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.ş, 2008 yılında kuruldu. Aynı yıl gerçekleştirilen Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.ş. özelleştirme ihalesi sonucunda 7 HES, 1 jeotermal ve 1 motorin (gaz türbini) santralini devralarak, 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren işletmeye başladı.

Rotor Elektrik Üretim A.ş.

2010 yılında aktif 54 türbin ve 135 megavatlık tam kurulu kapasitesiyle Osmaniye'de faaliyete başlayan Gökçedağ Rüzgar Santrali, Türkiye'nin en büyük üç rüzgar enerjisi santralinden biri olarak yıllık 300 milyon kilovat saatin üzerinde elektrik üretiliyor. Gökçedağ Santrali ekolojik ve sosyal dengeye duyarlılığıyla Gold Standard sertifikasına sahip ve Gönüllü Karbon Piyasaları'na entegre durumda.

Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.ş.

Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat, elektrik enerjisinin yurt içinden ve serbest bölgelerden satın alınarak yurt içinde toptan veya doğrudan satışı ve ihraç edilmesi amacıyla 2000 yılında faaliyetlerine başladı. Zorlu Enerji Grubu'nun 1091 MW'lik kurulu gücünü arkasına alarak müşteri ve iş ortaklarına sürekli ve güvenli hizmet sağlayan şirket, satışını gerçekleştirdiği elektrik enerjisinin yüzde 61'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.

Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.ş.

Endüstriyel ve enerji tesisleri için proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla 2000 yılında faaliyete geçen Zorlu Endüstriyel, Zorlu Enerji'ye ait enerji santrallerinin inşaatını yapıyor. şirket, grup dışındaki yatırımcılara da ön fizibilite çalışmaları, mühendislik, satın alma, anahtar teslimi inşaat ve montaj hizmetlerini içeren uygun maliyetli ve çevreyle barışık çözümler üretiyor.

Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım A.ş.

Zorlu O&M, enerji santrallerinin işletme ve bakımını yapmak üzere 2000 yılında kuruldu. şirket, Enerji Grubu'nun tüm enerji santrallerinin yanı sıra, üçüncü şahıslara ait projelere de imza atıyor. Zorlu O&M, Türkiye ve Yunanistan'da sekiz adet enerji santraline uzun dönemli işletme ve bakım hizmeti sağlıyor. Bunun yanı sıra Kuveyt ve Hindistan'daki enerji santrallerine de hizmet veriyor. Zorlu Enerji Doğu'nun ilk ve tek kalibrasyon merkezini Gaziantep'te kurdu. Yılda 100.000 adet sayaca hizmet verebilecek kapasiteye sahip Kalibrasyon Merkezi; sektör tecrübesi, en yeni teknolojiler ve alanında uzman kadro ile güvenilir, kaliteli, yenilikçi, sistem ve çözümleriyle müşterilerine hizmet veriyor.

Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim A.ş.

Zorlu Hidroelektrik, hidroelektrik santralleri ve her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri kurmak ve bu tesislerde üretilen enerjiyi satmak amacıyla 2007 yılında kuruldu.

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi A.ş.

Zorlu Jeotermal, Haziran 2008 tarihinde kuruldu. şirketin faaliyet alanları, her türlü enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmeyi, fizibilite hazırlayarak her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmayı ve bu tesislerde üretilen enerjiyi satmayı kapsıyor. Zorlu Enerji, Türkiye'nin ilk jeotermal santrali olan 15 MW'lık Kızıldere I Jeotermal Santrali'nin ardınan 2013 yılında 250 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen 80 MW kurulu güce sahip Kızıldere II Jeotermal Santrali'ni hayata geçirdi. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki jeotermal santralleri arasında yer alan Kızıldere III Santrali'nin 99,5 MW'lık ilk ünitesi 2017 yılında 580 milyon dolar yatırımla devreye alındı. Zorlu Enerji'nin jeotermal enerji alanındaki toplam kurulu gücü 239,5 MW'a ulaşıyor.

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.ş.

Gazdaş Trakya, 2005 yılında EPDK tarafından yapılan Trakya Bölgesi'nin doğal gaz dağıtım lisansının alınmasının ardından kuruldu. şirket, Tekirdağ, Muratlı, Edirne, Kırklareli, Kavaklı, Babaeski, Lüleburgaz, Evrensekiz, Büyükkarıştıran, Misinli, Ulaş, Çerkezköy, Kapaklı, Kızılpınar, Karaağaç, Velimeşe, Veliköy'den oluşan bölgedeki abonelerinin güvenli ve kesintisiz doğal gaz ihtiyacını karşılıyor.

GAZDAş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.ş.

Gaziantep Doğal Gaz (GAZDAş), Ağustos 2005 tarihinde kazanılan ihale sonucu Gaziantep, Kilis ve Nizip'ten oluşan bölgeye 24 şubat 2006 tarihinden itibaren 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtımı yapma lisansının alınmasıyla hayata geçti.

şirket, Gaziantep'in yanı sıra Kilis, Islahiye ve Nurdağı ilçeleri abonelerine de hizmet veriyor. Gaziantep'te 1,2 milyon tüketicinin erişimine ulaşan doğal gaz şebekesi, 2035 yılına dek 440 milyon ek yatırımla toplamda 2,5 milyon tüketiciye ulaşacak.

Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.ş.

2010 yılında faaliyetlerine başlayan Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret, yurt içinden ve yurt dışından spot sıvılaştırılmış doğal gaz; kamuoyunda bilinen adıyla LNG'nin toptan alım ve satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştiriyor. şirket, farklı ülkelerdeki tedarikçilerden aldığı LNG'yi iç pazardaki müşterilerine satıyor.

Zorlu Doğal Gaz İthalat, İhracat ve Toptan Ticaret A.ş.

Zorlu Doğal Gaz, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yurt içinden ve yurt dışından satın alınarak yurt içinde satışı ve yurt dışı ülkelere ihraç edilmesi amacıyla 2003 yılında kuruldu. Her yıl düzenli olarak Doğal Gaz Ticaret Piyasası'ndaki rolünü artıran Zorlu Enerji, lisans aldığı 2010 yılından bugüne kadar, Türkiye'de tüketilen doğal gazın yaklaşık yüzde 3'ünün ticaretine imza attı.

Kapat
Popüler Aramalar