Kurumsal

TAAHHÜTLERİMİZ

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve etik konularında Türkiye’nin vizyonunu yukarılara taşımayı hedefliyoruz.

Ekonomik, sosyal, çevresel ve etik kodlarımızı kurumsal sürdürülebilirlik kimliğimizle yönetiyoruz. İnsanların yaşam kalitesini yükseltebilmek, doğal yaşamla kaynakların dengesini azami oranda koruyabilmek için etik kurallara bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

2007 yılında imzaladığımız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında belirlenen 10 ilke ile, gelecek vizyonumuzun şekillenmesinde yol gösterici oluyor.


 

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta karar alma süreçlerine tam ve etkin biçimde katılımlarını önemsiyoruz. Kapsayıcı büyüme ve çalışma hayatında kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik hedeflerimize katkı verme taahhüdü ışığında, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (UNWEP) imzaladık. Holding şirketlerimizin tümünde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği manifestosu için tıklayınız.

Ev İçi Şiddeti Önleme Politikası için tıklayınız.

Karbon Saydamlık Projesi

Zorlu Enerji, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında enerji sektöründe sera gazı emisyonlarını, iklim değişikliği ile ilgili risklerini ve bu konudaki yönetim stratejilerini kamuyla şeffaf bir şekilde paylaşan ilk enerji şirketi oldu.

Yüzde 30 Kulübü

Şirketlerin karar mekanizmalarında toplumsal cinsiyet dengesinin iyileşmesini ve şirketlerin yönetim kurullarıyla üst yönetimlerinde kadın oranının yüzde 30’a yükseltilmesini amaçlayan Yüzde 30 Kulübü’nü destekliyoruz.

Kadın Girişimcileri Derneği

Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER)’in, özel sektör ve kamu ihalelerinde kadın tedarikçilerden satın alımların artması için başlattığı "Kadından Almalı, Memleket Kazanmalı" kampanyasını destekliyoruz.

 

Sürdürülebilirlik vizyonumuz çerçevesinde müşterilerimize kaliteli, hızlı, öncü, güvenilir hizmetler sunmak amacıyla Zorlu Grubu Müşteri İlişkileri Manifestosu hazırlandı.

Müşteri İlişkileri Manifestosu için tıklayınız.

Zorlu Holding Etik İlkeleri için tıklayınız.

Zorlu Holding İnsan Hakları Politikası için tıklayınız.

Kapat
Popüler Aramalar