Kurumsal

Zorlu Holding olarak dünyanın farklı coğrafyalarına yayılmış 155 ülkede, yüz milyonlarca insanın hayatına dokunuyor, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle toplum için değer yaratmaya odaklanıyoruz.

Birlikte üretmenin gücüne inanırız...

Birlikte üretmenin gücüne inanırız...

Çalışanlarımız en büyük itici gücümüzdür. Çalışanlarımızın eğitimini ve kişisel gelişimini şirket kültürümüzün bir parçası olarak görür ve bu çerçevede potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri katılımcı bir şirket kültürünü ve ortamını yaratmaya çalışırız.

Girişimci, yenilikçi ve öncüyüz...

Girişimci, yenilikçi ve öncüyüz...

Genetik kodlarımızda yer alan girişimcilik ile harekete geçirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde; yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer veririz. İnovasyon (yenilik), teknoloji, tasarım ve Ar-Ge’ye yatırım yapar, ülkemizde değişimin öncüsü, ilklerin adresi olmak için çalışırız.

Ülke ve toplum için değer yaratma hedefiyle çalışırız...

Ülke ve toplum için değer yaratma hedefiyle çalışırız...

Yaptığımız tüm işlerin ve hayata geçirdiğimiz tüm projelerin ülkemiz ve toplumumuz için ortak bir değer yaratmasını hedefleriz.

Dürüst, çalışkan ve sorumluluk sahibiyiz...

Dürüst, çalışkan ve sorumluluk sahibiyiz...

Kurucumuz Mehmet Zorlu’nun; “Dürüst olacaksın, çalışkan olacaksın, sorumluluk sahibi olacaksın” sözünden hareketle, ülkemiz ve insanımızı daha iyi yarınlara taşımak için dürüstlükten ayrılmadan çalışırız. İşimizi yaparken, tüm paydaşlarımızla doğru ilişkiler kurar, işimizi yasalara uygun bir şekilde yaparız.

Güvenilir, şeffaf ve açığız...

Güvenilir, şeffaf ve açığız...

Kurulduğumuz günden itibaren, tüm faaliyetlerimizde şeffaf ve hesap verebilir olmayı ilke edinen bir kurumsal yönetim anlayışı ile hareket ederiz.

Faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetiriz...

Faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik anlayışıyla yönetiriz...

Daha yaşanabilir bir dünya için tüm faaliyetlerimizin sürdürülebilirlik stratejimize uygunluğunu gözetiriz.

Ülkemizin gücüne güç katmak için çalışırız...

Ülkemizin gücüne güç katmak için çalışırız...

Ülkemiz varsa bizim de var olabileceğimize inanır, ülkemize ve insanımıza sonuna kadar güvenir, yerli üretimin gücüne sarsılmaz bir inançla bağlı kalarak yaptığımız tüm işlerin ülke ekonomisine katkı sağlaması ve katma değer yaratması için çalışırız.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelinde toplumsal eşitlik anlayışımız var.

We Support
The Global Compact

Zorlu Grubu olarak, fırsat eşitliğini sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ana bileşenlerinden biri olarak görüyoruz. Toplumsal eşitlik, iş süreçlerimizin bütününde en önemli sorumluluk ilkelerimizin arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact – UNGC) ilkelerine taahhütlerimiz doğrultusunda; çalışanlarımıza adil, beceri ve deneyimlerini temel alan eşit fırsatlar sunuyoruz.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (UNWEPs) imzacısı olarak, kapsayıcı büyüme ve çalışma hayatında kadın erkek eşitliğinin sağlanması, önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Şirketlerimizin genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ediyoruz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini; karar alma süreçlerinde tam ve etkin bir biçimde yer almasını destekliyoruz.

Kapat
Popüler Aramalar