Kurumsal

CEO Ömer Yüngül

Değerli Paydaşlarımız,

İnsanlık olarak, radikal dönüşümün; iklim krizi, göç, salgınlar, doğal afetler; ekonomik dalgalanmalar ve bunların tetiklediği sosyal kırılımların birlikte yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

Küresel meselelerin çözümü için daha sürdürülebilir ve aynı zamanda ortak hedeflere dayalı, kolektif bir bakış açısı ve ortak niyetle buluşmaya ihtiyacımız var. Bu meseleleri ancak çevik bir yönetim anlayışı, daha fazla iş birliği, teknoloji ve inovasyonun gücünü iyiye yönelik kullanan girişimci bir ruhla çözebiliriz. Tasvir ettiğim bu sistem temelli dönüşüm için, özel sektörün orta ve uzun vadeli stratejilerini ve iş yapış biçimlerini sadece karlılık ve rekabet odaklı değil, paydaş temelli, gezegenimizin ve tüm canlıların ihtiyaçlarını gözeterek, doğayla uyum içinde yeniden tasarlaması kritik önem taşıyor.

Sürdürülebilirlik ve paydaş temelli yaklaşım Zorlu Grubu’nun iş stratejisinin odağında yer alıyor.

Zorlu Holding olarak, dünyadaki paydaş temelli dönüşüme cevap verdiğimiz Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda benimsediğimiz “sorumlu yatırım holdingi” anlayışıyla; çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında belirlediğimiz değer yaratacak hedeflerimizi; grup şirketlerimizin de sahiplendiği ve ihtiyaçları özelinde yönettiği bir iş modeliyle şekillendiriyoruz. Bu kapsamda insan kaynağı, inovasyon ve çevresel sermaye gibi finansal olmayan varlıklarımızı, “insan odaklı ekosistemler” ve “yenileyici iş modelleri” olmak üzere iki alana yatırım yaparak yönetiyoruz. Belirlediğimiz hedeflere sektörlerimizle birlikte hızla ulaşmak adına radikal iş birlikleri gerçekleştirmeyi, karmaşık ve çok katmanlı küresel sorunlara çok paydaşlı yapılarla yanıt vermeyi amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik vizyonumuzla, ülkemizde paydaş odaklı yaklaşımın gelişimine öncülük eden iyi örnekler sunarak; rehber aldığımız Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlamayı önemsiyoruz. Böylece bir yandan şirketlerimiz aracılığıyla değer yaratan işler üreterek sürdürülebilir büyümeyi sağlarken; bir yandan da çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında performansımızı her geçen gün daha da iyileştiriyoruz. Dünyanın içinden geçtiği süreçte paydaş temelli bu değişimin hem işimizin devamlılığı hem de dünyanın geleceği adına, artık bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Bunun en güncel örneklerinden biri olan Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, bu tür gelişmelerin giderek daha da kurumsallaşacağını gösteriyor. İhracatımızın önemli bir kısmını bu bölgeye yapan bir grup olarak Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda, atacağımız sürdürülebilirlik odaklı adımlarla ülkemizde öncü ve örnek olma gayesiyle hareket ediyoruz.

Ortaya koyduğumuz yenileyici iş modelleri yaklaşımı, aynı zamanda çevresel sorumluluk kapsamında çok güçlü hedefler koyabilmemizi sağlıyor. 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. 2050 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getireceğiz. Atıklarımızı ise 2030'a kadar %50 azaltmayı, 2050'ye kadar sıfır atık noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. 2030'a kadar kullandığımız suyun %50'sini, 2050'ye kadar %100'ünü geri kazanmayı amaçlıyoruz. Kuracağımız insan odaklı ekosistemlerle Grup olarak 2030’a kadar FAVÖK’ümüzün %1’ini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı veren çalışmalara ayırmayı planlıyoruz. 2030'a kadar %100 sürdürülebilir tedarik zinciri de koyduğumuz hedefler arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda, grup şirketlerimiz ile birlikte sürdürülebilirliği bir iş yapış şekli ve genel yaklaşım haline getirmek üzere çalışıyoruz. Teknoloji, dijitalleşme ve inovasyonu bu stratejinin önemli bir kaldıracı olarak konumlandırarak geleceğin akıllı dünyasını şekillendirecek alanlara yatırım yapıyoruz. Bu yatırımları karbonsuz, daha sorumlu ve yeşil bir ekonomiye doğru taşıyarak şirketlerimiz aracılığıyla, dünyanın içinden geçtiği değişim ve dönüşüm yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlayışla Zorlu Grubu’nu katma değerli ürünler ve servisler üreten global bir gruba dönüştürecek önemli adımları atmayı sürdürüyoruz.

Yeni nesil akıllı ve sürdürülebilir işlerle büyüyoruz.

Bu stratejiyle bugün grup şirketlerimiz; akıllı ürünlerden akıllı evlere, akıllı şehirlerden elektrikli araç kiralama hizmetine ve elektrikli araç şarj noktalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yeni nesil ekonomiye geçişin ilk örneklerini sunuyor.

Vestel yalnızca bir beyaz eşya ve TV üreticisi değil, bir teknoloji şirketi. Bu kapsamda geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyor, üretimdeki gücünü Ar-Ge çalışmalarından alıyor. Vestel kendi çatısı altında, elektrikli araç ekosisteminde şarj cihazlarından elektronik kartlara, eğlence ve bilgi sistemlerinden pil sistemlerine uzanan geniş bir yelpazede değer yaratıyor. Dünyanın en büyük elektrik hizmeti şirketlerinden Iberdrola ile uluslararası elektrikli araç şarj cihazları (EVC) projesi için anlaşma sağlayan Vestel, İberdrola’nın İngiltere, İtalya ve İspanya’da kuracağı elektrikli araç şarj noktaları için EVC’leri üretecek. Ayrıca, Vestel, Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden E.ON ile elektrikli şarj cihazları üretimi için de anlaşmaya vardı. Elektrikli araç kullanımı her geçen gün artan Almanya’da evlerde ve yol üzerinde şarj istasyonlarında Vestel tarafından üretilen EVC’leri kullanılacak. Öte yandan, otomotiv endüstrisi büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüşürken Vestel ile yeni nesil akıllı otomotiv endüstrisinin en önemli projelerinden olan Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin TOGG çatısı altındaki ortaklarından biri olarak yer alıyoruz.

Türkiye’nin elektrik elektronik sektöründe 24'üncü kez ihracat şampiyonu olan Vestel, bugün dünyanın 158 ülkesinde, milyonlarca insanın hayatına akıllı teknolojik ürünleriyle dokunabiliyor; dünyanın en az su ve enerji tüketen akıllı ürünlerini üretirken tüm yatırımlarını sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleştiriyor. Günümüzde giderek önemi artan dijitalleşme ve e-ticaret konusunda Vestel, yıllardır yatırım yapıyor. 10 yıldır uyguladığı entegre perakende sistemi sayesinde bugün Vestel, internet sitesi üzerinden verilen siparişleri 24 saatte teslim ediyor. Vestel City’de yüzde 90 oranında tamamlanmış olan Endüstri 4.0 dönüşümünde ürünün sipariş girişinden son kullanıcıya ulaşmasına kadar, uçtan uca akıllı ve izlenebilir bir değer zinciri oluşturulmuş durumda. Dünyada bu konuda varılacak en son nokta olan ‘karanlık fabrika’ uygulamalarına da başlayan Vestel, tüm bu başarısını marka değerine de taşıdı. Bu yıl uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in “Türkiye’nin En Değerli Markaları Araştırması”nda geçen yıla göre 7 sıra yükselerek 4. sırada yer aldı. 720 milyon dolar olarak açıklanan marka değeri ile ülkemizin en değerli markaları arasında ise ilk 5’te yer aldı.

Geleneksel bir sektör olarak görülen tekstilde katma değerli ürün, hizmet ve çözümlerle şekillenen akıllı bir dönüşümü adım adım hayata geçiriyoruz. Tekstil Grubumuz, yıllardır yatırım yaptığı akıllı tekstillerde sahip olduğu bilgi ve deneyimle bugün ev tekstili, güvenlik, savunma sanayi, sağlık ve otomotiv olmak üzere farklı sektörlere akıllı tekstil ürünleri sunuyor. Pandemi döneminde antibakteriyel ve antiviral özellikli ürünleriyle sunduğu iyi örnekler gibi, değişen dünyanın ani taleplerine çevik çözümler üreterek hızla aksiyon aldı. Kendini temizleyen stor ve kumaş perde, antibakteriyel özellikli nevresim, havayı temizleyen perde gibi birçok inovatif ürünü geliştirmeyi sürdürüyor. PET şişe atıklarından polyester iplik ve tarım ürünlerinden PLA iplik üretimi gibi döngüsel ekonomi tabanlı ürünlerle sadece Türkiye’de değil dünyada örnek işlere imza atıyor. Yine akıllı tekstiller kategorisinde yaptığı yatırımlarla otomotiv ipliği üretiminde Avrupa’nın en önemli tedarikçilerinden biri haline gelmiş bulunuyor. Akıllı ve sürdürülebilir tekstilin cirosu içerisindeki payını 2025 yılında yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefleyen Zorlu Tekstil, bu doğrultuda hammaddeden süreç yönetimine, üretimden nihai ürüne kadar tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik odağında şekillendiriyor. Bu alanda sahip olduğu STeP, "Sustainable Textile Production" (Sürdürülebilir Tekstil Üretimi) sertifikası ve Oeko-Tex belgeleriyle kullanılan ‘Made in Green’ etiketiyle üretim yaparak dünya perakende devlerinin inovatif iş ortağı olmaya devam ediyor.

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla ilerleyen Zorlu Enerji, bu alanda Türkiye’de öncü olacak işlere imza atmayı sürdürüyor. Türkiye’deki elektrik üretiminin %100’ü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik yolculuğuna devam ederken yatırımlarını sadece yenilenebilir enerji alanında sürdürerek sektörü ve ülkemizi daha da ileriye taşımak için çalışıyor.

2018 yılında, Türkiye’de elektrikli araç ekosisteminin gelişmesi için yatırımlarına ZES markasıyla başlayan Zorlu Enerji, bugün geldiği noktada kendi yazılımcıları ile geliştirdiği çok dilli platforma sahip olan ve bunu ticari olarak pazarlayabilen, müşteri hizmetleri sonrası destek hizmeti sunabilen, Türkiye’de lider konumda bir şirket. Türkiye’nin 81 ilinde yaşattığı kesintisiz elektrikli araç deneyiminden edindiği bilgi birikimi ve tecrübeyi yurtdışına yayma amacı ile çıktığı yolculukta, electrip markası ile Avrupa’nın yanı sıra ABD’de de yatırım yapmaya devam ediyor. Global yatırımlarını uluslararası ortak ve marka işbirlikleri ile güçlendiren Zorlu Enerji, şarj istasyonu alanının yanı sıra enerji verimliliği kulvarında da büyüyen bir şirket olarak ilerliyor.

Zorlu Gayrimenkul; Türkiye’nin ilk 5 fonksiyonlu “karma kullanım” projesi Zorlu Center ile insanlara daha sürdürülebilir ve akıllı yaşam alanları sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Elektrikli araç şarj üniteleri; Beacon lokasyon bazlı teklif ve müşteri trendleri takip sistemi; elektrikli açık hava bankları; solar panelli şarj üniteleri ve Türkiye’de ilk kez robot kullanılarak verilen yönlendirme ve bilgilendirme hizmetleri ile Zorlu Center’da insanların yaşamını iyileştiren en güzel örnekleri hayata geçiriyor. Bugüne kadar yaklaşık 5 milyon sanatseveri ağırlayan ve çevrimiçi olarak takipçilerine sunduğu içeriklerle, 1,5 milyondan fazla insana ulaşan Zorlu PSM ise her koşulda kültür ve sanatın adresi olarak Zorlu Center’ı taçlandırmaya devam ediyor.

Madencilik alanında Manisa, Gördes'te hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin nikel-kobalt kaynaklarını geliştirmek üzere kurulan ilk ihtisas işletmesi Meta Nikel tesisimiz, ülkemizin yeni nesil madencilikteki Ar-Ge ve teknoloji üssü olma yönündeki çalışmalarını emin adımlarla sürdürüyor. Devam eden yatırımlarımızla birlikte bu tesisimizde, elektrikli otomobillerin kalbi olan bataryalarda da kullanılan ve çok stratejik elementler olan nikel ve kobaltın katma değeri daha yüksek farklı formlarını üretip ihraç edeceğiz.

Çalışanlarımız için inovasyon temelli, kapsayıcı bir kurum kültürü oluşturuyoruz.

Zorlu Holding olarak tüm başarılarımızın ve geleceğe yönelik hedeflerimizin, en önemli değerimiz olan çalışanlarımızın tutkusu ve bağlılığı ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu anlayışla, çalışanlarımızın yetenek ve yetkinliklerini tam anlamıyla kullanabilecekleri, inovasyon temelli, çeşitlilikten beslenen kapsayıcı bir kurum kültürünü ve iş ortamını güçlendirmek için çalışıyoruz.

Bu kapsamda, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çalışan gönüllüğü ve kurum içi girişimciliğe kadar uzanan geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Kurum içi girişimcilik programımız Parlak Bi’Fikir ile kurum içinden start-up’lar çıkarırken Zorlu Grubu’nda inovasyon kültürünü daha da pekiştiriyoruz. “Herkes için Eşit Bi’Hayat mümkün” diyerek yayınladığımız manifesto ile birlikte her alanda fırsat eşitliğini gözeten bir iş kültürünü inşa ediyoruz. Kurumsal gönüllülük programımız Kıvılcımlar Hareketi ile Zorlu Grubu’nun DNA’sında yer alan yardımseverliği; çalışanlarımızın kendi gönüllülük projelerini üretebildiği, paydaşlarımızla iş birlikleri ve ortaklıklar oluşturabilecek bir zemin yaratarak geliştirmeye devam ediyoruz.

Yaratmayı hedeflediğimiz etkiyi büyütmek için radikal iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.

Mehmet Zorlu Vakfı çatısı altında her yıl yaklaşık 2000 öğrenciye burs desteği sağlıyor, 2016 yılından bu yana paydaşı olduğumuz MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı ile lise ve üniversite öğrencilerinin  kariyerlerine 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olarak başlamalarını sağlıyoruz. Zorlu- MEF Yetgen Öğretmen Eğitimi Programı, Eğitim Reformu Girişimi ve Öğretmen Ağı gibi oluşumlara verdiğimiz desteklerle de nitelikli eğitim başlığında öğretmenleri hedefleyen projelerde iş birlikleri geliştiriyoruz.

Sorunların çözümü için ne kadar farklı disiplini bir araya getirirsek çözümlerin de o kadar sağlıklı ve uzun ömürlü olacağına; içinde bulunduğumuz dönemde küresel meselelerin çözümünde de iş dünyası için temel hızlandırıcının radikal iş birlikleri kurmak olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımla, 6 yıl önce sosyal inovasyon platformu imecenin kurucu ortağı olduk. Toplumsal ve çevresel meselelere sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretilmesi için çalışan imece ile sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemini destekliyoruz.

Akıllı Hayat 2030 stratejimizden aldığımız güçle, Zorlu Holding olarak önümüzdeki dönemde de; ülkemiz ve toplumumuz için umut ve ilham veren, teknolojiyi insan yaşamını ileri taşıyan bir unsur olarak toplumun hizmetine sunan bir grup olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizi biz yapan sınırsız hayal gücümüz, cesaretimiz, girişimci ruhumuz, bilim ve teknolojiye olan inancımız ve yenilikçiliğimizle bugünün ve geleceğin akıllı dünyasını şekillendiren küresel bir şirketler topluluğu olma hedefi doğrultusunda ilerleyeceğiz.

Bu düşüncelerle; başta özveri ve idealizmle her yeni güne başlayan ve emeğini ortaya koyan çalışma arkadaşlarım olmak üzere, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Ömer Yüngül
CEO

Kapat
Popüler Aramalar